Bli kund

Alla nya företagare som vill, införlivas snabbt i något av de nätverk som vi byggt upp för informations-, inspirations- och erfarenhetsutbyte. Blir du kund  blir du också en viktig kugge i vårt dynamiska näringsliv.

I Ängelholm är nätverkstänkandet väl etablerat. Vi tror att man utvecklas bäst tillsammans och att man inte bara får egna fördelar utan att man också bidrar till ett mer levande och framgångsrikt näringsliv i Ängelholmsregionen.

Ängelholms Näringsliv arrangerar flera olika slags företagsaktiviteter där man har möjlighet att lyssna på spännande föreläsare och träffa andra företagare. Våra populära soppluncher är bara ett exempel på utmärkta tillfällen att informellt knyta nya kontakter!

Ju fler träffar du deltar i, desto större kontaktnät får du. Hos oss får du bland annat inbjudan till våra inspirationsträffar med föredrag, olika evenemang och fester, värdefulla förmåner, kurser, information om kommunens och andras offentliga upphandlingar med mera. Välkommen att bli en del av Ängelholms Näringsliv.

Tack vare engagemanget i Ängelholms Näringsliv kan vi:

 • utöka affärsnyttan för företagen i Ängelholm
 • marknadsföra företagen i vårt nätverk
 • driva en helårsöppen Turistcenter för våra invånare och besökare
 • skapa en attraktiv och levande kommun för invånare, företag och besökare

Ängelholms Näringsliv AB som ägs gemensamt av företagen själva och Ängelholms kommun, verkar för tillkomsten av nya företag och stimulerar utvecklingen. Bolaget driver olika utvecklingsprojekt och arrangerar en mängd företagsaktiviteter och evenemang. Här finns plattformen för erfarenhetsutbyte såväl mellan företag som mellan företag och kommun. Genom att skapa, utveckla och arbeta i nätverk bidrar man till att forma ett gott näringslivsklimat. Detta är en av förklaringarna till att Ängelholm flera år i rad har placerat sig i absoluta toppskiktet i Svenskt Näringslivs återkommande ranking av företagsklimatet i Sverige.

Som kund hos oss får ni bland annat:

 • Delta kostnadsfritt i våra populära kundaktiviteter
 • Fri internetlänkning till egen hemsida från kundregistret
 • Löpande företagsrelaterad information via e-post
 • Specialpris på annons i Ängelholms officiella besökspaket (guide, karta) samt på bannerannonsering på naringsliv.engelholm.com
 • Tillgång till vårt ”b2B-torg” där våra kunder  kan nyttja andra kunders tjänster och produkter till reducerat pris och marknadsföra eget företag med ett attraktivt erbjudande
 • Ta emot Ängelholms Presentkort utan anslutningskostnad. Värde 1500 kr

I samarbete med några utav våra partners kan vi dessutom erbjuda:

 • En helsidesannons för 13 675 kr + moms (ord. pris 27 349 kr) eller en halvsidesannons för 6 840 kr + moms (ord. pris 13 675 kr) i Lokaltidningen Ängelholm eller Söderåsen
 • Kostnadsfri analys av ert företags kompetensbehov genom Competensum AB
 • Möjlighet att genom Colligent Inkasso AB få snabbare betalt och ett ökat kassaflöde

Serviceavgifter Ängelholms Näringsliv AB

Omsättning                     Serviceavgift/kalenderår
0 – 1 milj. 2 000:-
1 – 5 milj. 4 000:-
5 – 10 milj. 6 000:-
10 – 24 milj. 10 000:-
24 – 74 milj. 12 000:-
74 – 99 milj. 15 000:-
99 – 125 milj. 18 000:-
125 – 150 milj. 21 000:-
Över 150 milj. 30 000:-

Ideella föreningar 1 500:-
Ekonomiska föreningar enligt omsättning
Bank 30 000:-

Årlig justering av serviceavtalsprislistan görs från och med den 1 januari 2020 utifrån KPI (Konusmentprisindex, Statistiska Centralbyrån, KPI 1980=100).

Om KPI i oktober 2019 var högre än KPI 2018, höjs kostnaden för serviceavtalet motsvarande.

 

Marknadsföringsavgift för aktörer ”På Stan”

Marknadsföringsavgiften går oavkortat till marknadsföring och aktiviteter.
Marknadsföringsavgiften infördes 2012 och är en återgång till den avgift som togs ut av Cityföreningen i samma syfte. Orsaken är att avgifterna för aktörerna i stadskärnan sänktes samtidigt som den dåvarande marknadsföringsavgiften togs bort vid sammanslagningen till ”nya” Ängelholms Näringsliv 2010. En konsekvens av sänkningen 2010 är att kostnaderna för centrumutveckling, marknadsföring och aktiviteter  är större än de intäkter som serviceavgiften från aktörerna på stan genererar.

Marknadsföringsavgiften är 2000 kr exkl. moms och faktureras kvartalsvis med 500 kr per kvartal.