Om Ängelholms Näringsliv AB

Ängelholms Näringsliv AB
I Ängelholms Näringsliv bedrivs verksamhet i tre operativa affärsområden och en stödjande central verksamhet.
Organisation
• Centrumutveckling
• Besöksnäringsutveckling
• Näringslivsutveckling
• Central verksamhet

Vision för Ängelholm 2020
”Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande.
Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.”

ÖP 2035
Ängelholms kommuns översiktsplan 2035 anger gällande näringslivsutveckling att den ska ”ge förutsättningar för en ekonomisk tillväxt, samtidigt som tillväxten ska vara långsiktigt hållbar genom en god hushållning av mark och vatten” och ”strävar efter att vara ett underlag för goda kommunikationer för att underlätta utvecklingen av näringslivet”.

Bolagets vision
Ängelholms kommun är en attraktiv investeringsplats som utmärks av sitt strategiska läge, utmärkta infrastruktur och det bästa klimatet för företagsamma människor. Här växer och utvecklas näringslivet i kontinuerlig dialog och samarbete med Ängelholms kommun.

Affärsidé
Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande. Vårt arbete stärker Ängelholm som platsvarumärke och destination.

Företagskultur
Våra kärnvärden är hjärtat i vår kultur och identitet. De stödjer vår vision och affärsidé och vägleder oss i allt vi gör. Våra kärnvärden är Service, Kvalitet, Framåtskridande och Kundnytta.

Service
Genom att stärka varandras kompetenser och arbeta nära Ängelholms kommun så säkerställer vi att vi levererar service av hög kvalitet. Vi gör varandra bra, därför levererar vi hög service.

Kvalitet
För oss handlar kvalitet om att leverera tjänster och varor som uppfyller våra kunders högt ställda krav.  Vi levererar kvalitet genom engagemang, inlevelse, kundfokus och lusten att överträffa kundens förväntningar.

Framåtskridande
Vi drivs av nyfikenhet och intresse för tillväxts- och företagarfrågor. Vi har modet att vara nyskapande och i framkant av branschen. Vi har förmågan att förändras, utvecklas och förbättra vår verksamhet för att förbli konkurrenskraftiga.

Kundnytta
Vi ställer ständigt och i samtliga roller frågan ”Hur kan detta leda till att får nöjdare kunder?”
Våra kunders framgång är vår framgång.

Kontakta oss gärna på info@engelholm.com om du vill veta mer.