Öka din affärsnytta med oss

Välkomna till Ängelholms Näringsliv! Med en gemensam serviceenhet som kan göra det mesta och det bästa av alla kontakter som kommer in – allt styrt av en gemensam varumärkesstrategi för Ängelholm. Vi samordnar alla marknadsaktiviteter så att vi får ut det mesta möjliga av satsade medel i ett nära samarbete med Ängelholms kommun.

Vi är en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser våra kunders intressen. Tillsammans med kommunen arbetar vi för att utveckla Ängelholm med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt. Genom samordnad marknadsföring och ett antal events utvecklar vi stadskärnan i Ängelholm som kommersiellt och kulturellt centrum. Ängelholms Näringsliv AB driver Ängelholms Turistcenter som fortsätter sitt uppdrag med produktutveckling, information och gästmottagning.