Företagsklimat

Ett bra företagsklimat handlar i grunden om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag. Skapas goda förutsättningar för lönsamma och växande företag skapar de i sin tur fler jobb som leder till ökade skatteintäkter och därmed de resurser som finansierar välfärden i kommunen. Ängelholms position som attraktiv investeringsplats utvecklas kontinuerligt och lockar med sitt strategiska läge, utmärkta infrastruktur och det bästa klimatet för företagsamma människor. Här växer och utvecklas näringslivet i kontinuerlig dialog och samarbete med Ängelholms kommun.

Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv hållbar utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande. Vårt arbete stärker Ängelholm som platsvarumärke och destination.

Välkommen till Ängelholm du också!

Kontakta oss för att diskutera det lokala företagsklimatet eller har frågor om att driva företag i Ängelholm > Kontakta oss