Företagsklimat

Med sina naturliga förutsättningar och sitt företagsvänliga klimat är Ängelholms kommun den självklara etableringsorten för den mindre och medelstora företagaren. Ängelholms gynnade läge med goda kommunikationer i alla riktningar och den egna flygplatsen skapar omedelbar närhet med hela landet.
Välkommen till Ängelholm du också!

Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat
Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

I Ängelholm har vi jobbat en längre tid inom olika områden för att förbättra företagsklimatet för företagen i kommunen.  Bland annat:

 • 80 företagsbesök om året för att ha en dialog med företagen i kommunen
 • Bygglov över disk är implementerat
 • Digitalisering av bygglovsproceser
 • Evenemangslots är implementerad
 • Evenemangsguide för arrangörer på webben
 • Företagslots är implementerad
 • Förval företag i kommunens växel
 • Förenklad ärendehantering
 • Klarspråk på webben är genomfört
 • Tillståndsguide på webben
 • Ökad tillgänglighet
 • En företagsklimatgrupp är implementerad innehållande deltagare från:
  Miljötillsyn, Livsmedelskontroll, Bygglov, VA, Mark- & expolatering, Detaljplanering, Kultur, Kundtjänst, Upphandling, Utbildning & barnomsorg, Äldrevård, Kommunikation &
  Ängelholms Näringsliv AB.

Vi har även gått SKLs utbildning Förenkla helt enkelt, för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter.