Mark & lokaler

Söker du ledig lokal eller mark för att kunna påbörja bygget av din nya verksamhet, eller har du ett befintligt företag som vill bygga ut eller nytt?
I Ängelholm samverkar Ängelholms Näringsliv, kommunen och fastighetsägarna i syfte att erbjuda bästa möjliga förutsättningar att etablera eller utveckla sin verksamhet. Vi hjälper nya företag och företag som vill expandera inom kommunen. Samsynen och viljan att förenkla och utveckla information och de processer som möter företagen ser vi som en enorm styrka. Både för de som bestämt sig och för de som fortfarande befinner sig i beslutsprocessen under beaktande av alternativa orter. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig via vårt fastighetsägarregister att söka efter alternativ gällande både mark och lokaler.

För dig som söker 

Objektvision.se erbjuder tjänster som underlättar för företag som söker lediga lokaler, fastigheter, företag och mark att snabbt och enkelt hitta rätt objekt. Marknadsplatsen innehåller just nu över 11 000 annonser från fler än 1 500 olika fastighetsägare, förvaltare och förmedlare. Objektvision.se är länken mellan företag som söker och företag som erbjuder lediga lokaler och kommersiella fastigheter.

För dig som har ett objekt att hyra ut eller till salu

Objektvision.se är också Sveriges största marknadsplats på nätet för att hyra ut lediga lokaler och sälja fastigheter.  Här kan du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt exponera ditt utbud av lokaler, fastigheter, företag och mark.

Vill du marknadsföra ledig lokal eller mark ?
Har du ledig lokal eller mark – registrera dig gratis här  via vårt kommunavtal.

Via Newst.se kan ni också annonsera eller söka lediga lokaler. Läs mer här
Samt via Verksamhetslokaler.se

Kontakt:
Louise Modig, Näringslivsutvecklare
0431-47 24 02