Länksamling till stöd och information

 

Enkel sammanställning av nationella stödinsatser från Expressen
Sänkt arbetsgivaravgift, sjuklön, permittering, stödlån – enkelt förklarat
Läs mer >

 

Almi
Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängliga för företagen som drabbas av krisen.
Läs mer >

 

Almis Brygglån – Från kris till hållbar framtid
Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.
Läs mer >

 

Arbetsrättsliga frågor
Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
Få svar på arbetsrättsliga frågor >

 

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer >

 

Företagarna
Företagarna listar kommunala åtgärder för att stötta lokala företag med anledning av coronaviruset.
Läs mer här >

Företagarna Syd har genom ett samarbete med Region Skåne startat en supporttelefon för företagare som är i behov av affärsutveckling för att hålla sitt företag vid liv under krisen. Affärsutvecklingen ska ses som ett komplement till de olika rådgivningsfunktioner som finns regionalt och lokalt. Hos Företagarna får företagen konkret affärsutveckling för att de ska kunna fortsätta att göra affärer nu och efter Corona.
Telefonen bemannas av tre affärsutvecklare och är öppen måndag – fredag 09:00 – 17:00. Direktnumret är 010-198 94 50
Affärsutveckling för dig som driver företag i Skåne >

 

Försäkringskassan 
Försäkringskassan har information om smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.
Här hittar du vad som gäller hos Försäkringskassan >

 

Krisinformation.se
Samlad krisinformation från svenska myndigheter. 
Ta del av samlad krisinformation >

 

Länsstyrelsen Skåne
Omsättningsstöd till näringsidkare. Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.
Läs mer här >

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Vad innebär planeringsstöd?
Läs mer på MSB ´s hemsida >

 

Polisen
Vad innebär begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar? Om du som företagare arrangerar sammankomster eller tillställningar finns det från och med 12 mars uppdaterade begränsningar som du bör känna till.
Läs mer på Polisens hemsida >

 

Regeringen
Information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
Vilket stöd finns till företag >
Den 16 mars lanserade Regeringen ett stödpaket till näringslivet på över 300 miljarder. Bland åtgärderna finns att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar och delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar.
Läs mer om krispaketet >

 

Region Skåne
Företagsakuten – Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten för näringslivet. Många kommuner agerar också för att stödja företagen.

Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.
Tel: 040-675 34 80 Öppettider: 9-12, 13-16
Läs mer här >

 

Riksbanken 
Mot bakgrund av det nya coronaviruset följer Riksbanken noggrant läget på finansiella marknader och den ekonomiska utvecklingen såväl internationellt som i Sverige.
Läs mer >

 

Skatteverket
Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.
Information och blankett för ansökan >

 

Småföretagarnas Riksförbund
För att hjälpa småföretagare i Sverige är nu Småföretagarnas uppdaterad med information/hjälp/underlag
för att kunna stödja på bästa sätt.
Denna sida uppdateras kontinuerligt >

 

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare.
Det här gör Svenskt Näringsliv >

 

Tillväxtverket
Tillväxtverket hanterar ansökan om Korttidspermittering och har information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet.
Läs Tillväxtverkets information >

 

Verksamt.se
Verksamt.se har samlat information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det coronaviruset och sjukdomen covid-19
Läs mer här >

 

Ängelholms Kommun
Ängelholms kommun tillhandahåller lokal information.
Vad händer i Ängelholms kommun >

 

Ängelholms Näringsliv AB
Vi gjorde tidigt en enklare kartläggning av hur vårt lokala näringsliv bedömde coronavirusets påverkan. Läget förändras dock kontinuerligt.
Läs Tillväxtbarometern med tillägg för corona >