Så tror Ängelholms företag om tillväxten 2020

Varje år går vi ut och frågar företagen i vårt nätverk vad de tror om det kommande året. Resultatet blir en rapport som ger oss en lokal konjunkturindikation. Här hämtar du Lilla tillväxtbarometern 2020 och tar del av svaren.

Med anledning av Coronavirusets spridning över världen har vi i år även gjort en kompletterande undersökning till företagen i Ängelholm. Påverkar Coronaviruset och på vilket sätt i så fall? Denna är nu sammanslagen med den ordinarie rapporten. Nyfiken på vad företagen svarade? Ladda ner Lilla Tillväxtbarometern!

Hämta kostnadsfritt

Har du frågor om rapporten?

Vänligen kontakta oss på 0431-41 20 00 eller info@engelholm.com