Tillsammans för ett mer hållbart Ängelholm

Hållbarhetsavtal Ängelholm har tagits fram av Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB tillsammans, och är både ett verktyg och ett nätverk för företag i Ängelholm. Innehållet i avtalet beskriver hållbarhet ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv kopplat till de globala målen, och våra lokala förutsättningar här i Ängelholm.

Bli en medspelare
Som företag kan ni delta i arbetet tillsammans med oss och andra företag i Ängelholm. Tillsammans inser vi vikten av att arbeta med hållbarhet och vi vill tillsammans bidra till ett mer hållbart Ängelholm. Det krävs ansträngningar för att lyckas och tillsammans bidrar vi utifrån våra olika förutsättningar. Vi som ingår i arbetet kommer inte att vara passiva åskådare, utan vi kommer att arbeta aktivt för att löpande bidra till ett mer hållbart Ängelholm!

Ingå i Hållbarhetsnätverk Ängelholm
Företagen som ingår i Hållbarhetsavtal Ängelholm ingår också i Hållbarhetsnätverket. När ni skrivit under avtalet bjuds ni in till kommande nätverksträffar. Vi skapar tillsammans ett företagsnätverk som fokuserar på kunskapsöverföring, goda exempel och samarbete mellan deltagarna. Vid mötena kombineras föredrag med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Genom nätverket skapas relationer som gör att vi lär känna varandra och varandras verksamheter. Vi vill skapa förståelse för våra olika förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer och genom det skapa samarbete och synergier.

Ta reda på mer om Hållbarhetsavtal Ängelholm

Läs Hållbarhetsguiden – som bland annat beskriver hållbarhet ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, kopplat till de globala målen och de lokala förutsättningarna i Ängelholm.

Skriv under för ett hållbart Ängelholm –  bli en medspelare och ingå i Hållbarhetsnätverket för företag i Ängelholm.

Fyll i checklistansom ger er en utgångspunkt för arbetet framåt. Utifrån era svar får ni en status och en tydligare bild av vad era nästa steg i hållbarhetsarbetet behöver vara.

Få kontakt med hållbarhetsstrategerna på Ängelholms Kommun – fyll i formuläret så blir ni sedan kontaktade för att boka in en hållbarhetsrådgivning.

Kommande möten i Hållbarhetsnätverket – se datum och anmälningsformulär i vår näringslivskalender.

Låna en hållbarhetschef – ett initiativ från Backahill, i samarbete med Ängelholms Näringsliv

Kontakta oss >

Vill du veta mer om Hållbarhetsavtal Ängelholm och om Hållbarhetsnätverket? Ta kontakt med oss!

Helena Ring, Näringslivsutvecklare Ängelholms Näringsliv > Helena.Ring@engelholm.com

David Thorstensson, Hållbarhetsstrateg Ängelholms Kommun > David.Thorstensson@engelholm.se