Fokusgrupper

Tillsammans förverkligar vi idéer som tidigare verkade omöjliga!

Fem fokusgrupper med olika tema håller på att bildas.

VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
Allt vi gör, uttrycker och förmedlar räknas och bildar viktiga byggstenar till platsens varumärke samt attraktionskraft.

UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
Utbud till en bredare mål- och åldersgrupp har visat sig ha en lugnande effekt och påverkar livskvalitén positivt.

I grupp UTBUD sitter följande personer: Liss Böcker C politiker, Maria Ekberg Optiker Anderberg, Monika Glebenholt Lilla Tigern, Robin Holmberg Ängelholms kommun, Peter Lindholm Sinne & Scen, Maija Rampe StayCay, Susann Toft Ängelholms kommun, Lena Åstöm Ängelholms kommun

PLATSEN – funktion, utseende och utformning
Platsen i affärsutvecklingsområdet ska ha många funktioner för olika målgrupper och gärna bjuda på variation samt en mångfald av upplevelser för olika målgrupper under dygnets olika timmar. En ren och välskött stad bidrar till platsens attraktionskraft.

TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
Den tillgängliga och inkluderande platsen är en förutsättning för ett ökat flöde av kunder och besökare.

I grupp TILLGÄNGLIGHET sitter följande personer: Björn Adelberth Ängelholms kommun, Susanne Jönsson, Daniel Nadjafi Nadjafi&Kristensen fastighetsförmedling, Marie Nimland Blomsterbutiken Gren&Grön, Yvonn Nilsson Hotel Lilton, Marika Thulin Salt Akitektur.

TRYGGHET – Tryggt och säkert
Att staden uppfattas som trygg och säker gör att det är en plats man vill vistas på och bidrar till en positiv upplevelse.

Vill du sitta med i en fokusgrupp?
Maila vår BiD-manager Madeleine Eidmark. Mail: madeleine.eidmark@engelholm.com

Anmäl dig till nästa träff i den fokusgrupp du vill delta i!
För anmälan och mer information https://naringsliv.engelholm.com/naringslivs-event/

Enkät för stadsrundvandring