Starta eget?

Information och inspiration om att starta Eget Företag

Vad skall du tänka på inför din företagsstart? Hur förbereder du dig? Vilka är framgångsfaktorerna och finns det något du bör undvika?

Affärsidé, dina kunder, marknaden, prismodeller, formalia och mycket mera belyses.
Med mer kunskap ökar dina förutsättningar att bli framgångsrik som företagare.
Med mycket inspiration blir det roligare.

Välkommen – kursen är kostnadsfri (om du får förhinder, vill vi att du avanmäler dig. I annat fall kommer vi att debitera en no-show avgift på 500 kronor).

När:  Torsdagen den 16 februari kl. 18.00–20.00
Var:  Järnvägsgatan 5 (Tourist Center/Ängelholms Näringsliv) i Ängelholm
Hur:  Anmälan görs via hemsidan  
Pris: Kostnadsfritt

Nyforetagarcentrum_216x175