Valberedningen

Valberedning:
Berit Rosvall, Ateneum 0705-94 93 51
Håkan Eriksson, Bjäre Kraft 0705-449901
Göran Tarring, Swedbank 0705-98 45 06