Valberedningen

Valberedning:
Berit Rosvall, 0705-94 93 51
Håkan Eriksson, 0705-44 99 01
Göran Tarring, 0705-98 45 06
Tommy Johansson, 0705-86 21 18