Upphandling

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag.

Ängelholms kommun arbetar för goda affärer, näringslivets utveckling och för att ta tillvara på marknadens kunskap och kompetens.  På de här sidorna kan du läsa om hur kommunen arbetar för att attrahera fler anbudsgivare och hur kommunen utökar samarbetet med företag. Ängelholms kommun upphandlar årligen för omkring 800 miljoner kronor. Vill du vara med och bidra till den goda affären?

Annonserade upphandlingar
För dig som är intresserad och vill veta mer hänvisar vi till Ängelholms kommun , Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket

De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. Ängelholms kommun måste som ett led i detta annonsera alla upphandlingar som överstiger ett värde av 100 000 SEK.