Upphandling

Offentlig upphandling i Sverige omfattar cirka 600 miljarder kronor per år. Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag. Ängelholms kommun handlar för 600-800 miljoner kronor per år.

De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. Ängelholms kommun måste som ett led i detta annonsera alla upphandlingar som överstiger ett värde av 100 000 SEK.
Annonserade upphandlingar
För er som är intresserade och vill veta mer hänvisar vi till Ängelholms kommun , Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket