Så tror Ängelholms företag om tillväxten

Varje år sedan 2014 går vi ut och frågar företagen i vårt nätverk vad de tror om det kommande året. Resultatet blir en rapport som ger oss en lokal konjunkturindikation. Här hämtar du Tillväxtbarometern och tar del av svaren.

Årets Tillväxtbarometer visar lägsta temperaturen sedan vi började mäta

I årets mätning minskar temperaturen med 24 grader till 20 vilket är den lägsta uppmätta tillväxttemperaturen i undersökningens historia. Det är tydligt att årets undersökning låg i ”fält” under de veckor där energipriser, inflation och ökande räntor också dominerade samhällsdebatten. Läs mer i den fullständiga rapporten.

Hämta Tillväxtbarometer 2023 >

 

Har du frågor om Tillväxtbarometern?

Vänligen kontakta oss på 0431-41 20 00 eller info@engelholm.com

 

Hämta tidigare rapporter


Tillväxtbarometern 2021

Tillväxtbarometern 2021

Tillväxtbarometern 2021