Tidsplan

Steg 1 5 mars – 29 april (8 v.) Introduktion & inspiration, allmänt möte 20 mars
Steg 2 30 april – 24 juni (8 v.) KICK OFF och nulägesanalys,
allmänt möte med stadsvandring och workshop 25 april
Steg 3 25 juni – 7 oktober (12 v.) Coachning av nulägesanalys och studiebesök
Fokusgrupperna startas upp. Studieresa 9 oktober till Borås
Steg 4 8 oktober – 31 december (12 v.) Introduktion affärsplanen, praktiskt case
Steg 5 1 januari – 24 mars (12 v.) Coachning av affärsplanen och case
Steg 6 25 mars – 16 juni (12 v.) Färdigställande av affärsplanen och genomförande av case
Steg 7 17 juni – 8 september (12 v.) Utvärdering, slutrapportering och diplomering

Läs mer om de sju stegen här!