Styrelsen i Ängelholms Näringsliv

Styrelse

Styrelsen består av fem företagsrepresentanter och fyra kommunrepresentanter:

Företagsrepresentanter:
Ordförande: Monika Christensson, IXX IT-Partner
Jerry Zander, Backahill Fastigheter
Tommy Johansson, Hotell Erikslund
Niclas Rimsby, Swedbank
Helena C Larsson, Lyft & Byggmaskiner

Kommunrepresentanter:
Vice ordförande: Lars Nyander (S)
Robin Holmberg (M)
Jim Brithén (EP)
Benth Jensen AB Ängelholmshem

Adjungerad:
Lilian Eriksson, kommundirektör
Andreas Jarud, Vd Ängelholms Näringsliv