Styrelsen i Ängelholms Näringsliv

Styrelse

Styrelsen består av fem företagsrepresentanter och fyra kommunrepresentanter:

Företagsrepresentanter:
Ordförande: Helena C Larsson, Lyft & Byggmaskiner
Anders Lundvall, Bruza Livs AB
Bo Gustaf Snygg, Snygg Business Partner AB/Ängelholms Akademi
Jerry Zander, Backahill Fastigheter
Johan Åkesson, Sjöholms Bageri AB

Kommunrepresentanter:
Vice ordförande: Robin Holmberg (M)
Lars Nyander (S)
Liss Böcker (C)

Adjungerad:
Andreas Jarud, Vd Ängelholms Näringsliv