Näringslivsförtur hos Ängelholmshem

Näringslivsförtur är en förtur som kan beviljas för en bostadssökande som fått arbete i Ängelholms kommun och bor på icke pendlingsbart avstånd. För att kunna ansöka om näringslivsförtur ska nedanstående gälla.

  • Stadigvarande 100 % tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Ängelholms kommun.
  • Ska bo utanför pendlingsavstånd, minst 10 mil enkel resa.
  • Att det gynnar näringsliv/samhällsnyttig verksamhet eller verksamhet som har strategisk betydelse för Ängelholms kommuns sysselsättning och utveckling.
  • Du som söker ska uppfylla Ängelholmshems grundkrav och riktlinjer för uthyrning.

Ansök om näringslivsförtur (pdf) >

Läs mer på Ängelholmshems webb >