PRAO

Prao idag – medarbetare imorgon

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för Sveriges välstånd.

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Du har nu chansen att inspirera dem till rätt val och vara med och forma deras framtid. Syftet med prao är att väcka intresse och nyfikenhet samt förbereda eleverna för arbetslivet. Prao bidrar till framtidens kompetensförsörjning i såväl näringsliv som kommun genom att motivera till olika typer av karriärvägar

Ta chansen och bidra till ungdomars utveckling – kanske får du en framtida medarbetare på köpet.

Alla ska få chans till en likvärdig prao, oavsett vilken skola man går på eller var man bor. Därför arbetar grundskolan i Ängelholm med att kunna erbjuda alla elever en praoplats utifrån elevernas önskemål och intresse. Detta kan vi endast göra med ett gott samarbete med er företagare! Eleverna kommer att vara ute på prao två veckor i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9.

Tillsammans skapar vi framtidens medarbetare!

ANMÄL ER HÄR: 

Praoveckor lä 22/23
HT -22

Åk 9
40                  åk9                Nyhemsskolan
41                  åk9                Tofta/Strövelstorp
42                  åk9                Kungsgårdsskolan
43                  åk9                Söndrebalg/Magnarp

Åk 8
45                  åk8                Nyhemsskolan
46                  åk8                Tofta/Strövelstorp
47                  åk8                Kungsgårdsskolan
48                  åk8                Söndrebalg/Magnarp

VT -23
Åk 8

13                  åk8                Nyhemsskolan
16                  åk8                Kungsgårdsskolan
17                  åk8                Strövelstorp/Tofta
19                  åk8                Söndrebalg/Magnarp

Läs mer här: Råd inför prao – Skolverket

MOA-Modern arbetslivsorientering: modell för att systematisera karriärlärande och stärka elevers valkompetens.