Organisationsstruktur

Strukturen för arbetet ser ut enligt följande:
Beslutet att genomföra en BiD för Ängelholms stadskärna är taget i Ängelholms Näringslivs styrelse där kommunstyrelsens presidium och kommundirektören samt representanter för företagen sitter med.

Vi har bildat en styrgrupp med de parter som enligt de modeller för hur arbetet bedrivs i stadskärnor brukar vara de tre ben som står bakom, (kommun, fastighetsägare, näringsliv).
Ängelholms kommun – Mikael Fritzon, Backahill – Dag Thulin, Ängelholms Näringsliv – Andreas Jarud och en representant för de kommersiella aktörerna i stadskärnan – Optiker Anderberg Johan Grönvall.

Fem fokusgrupper med olika tema samt en krögargrupp håller på att bildas.
VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering
UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service
PLATSEN – funktion, utseende och utformning
TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider
TRYGGHET – rent, snyggt och säkert

Madeleine Eidmark, centrumutvecklare är BiD-manager. Madeleine kommer att arbeta 2 dgr i veckan med projektet i nära samarbete med processledarna från Svenska Stadskärnor Marlene Hassel och Inger Alfredsson.