Årets Företagspriser

Vi har fantastiska företagare och företag i Ängelholm. Varje år uppmärksammar vi några av dem lite extra genom årets företagspriser.

Årligen delas pris ut till företag i Ängelholm i tre kategorier; Årets Företag, Årets Företagare och Årets Entreprenör. Efter en öppen nomineringsprocess där vem som helst kunnat föreslå vilken person eller vilket företag som helst enas en nomineringskommitté om tre finalister i varje kategori. I nomineringskommittén ingår representanter från bankerna i Ängelholm, Företagarna, Erik Paulssons entreprenörspris och Ängelholms Näringsliv. De nominerade företagen bedöms utifrån givna kriterier. Priset Årets Företag delas ut av Ängelholms Näringsliv medan priset Årets Företagare delas ut av Företagarna i Ängelholm, och priset Årets Entreprenör delas ut av representanter från Erik Paulssons entreprenörspris.

Nomineringen i år pågick fram till den 29 februari och inom kort presenterar vi vilka tre som är finalister i respektive priskategori. Redan nu kan man anmäla sig till prisutdelningen, som sker den 30 maj kl 16:00 på ÄHLM Market. Läs mer om prisutdelningen och anmäl dig > Prisutdelning Årets Företagspriser

 

Läs mer om priskategorierna >

Årets Företag 2023

Beslut om vinnare av priset Årets Företag tas i Ängelholms Näringslivs styrelse. Detta pris avser företaget i sig själv och är inte knutet till någon speciell person. Företaget ska driva sin verksamhet långsiktigt avseende såväl lönsamhet, miljö och etik. Genomsyras av nytänkande och kreativitet samt vara en god ambassadör för Ängelholm.

Årets Företagare 2023

Beslut om vinnare av priset Årets Företagare tas i Företagarna i Ängelholms styrelse. Detta pris avser en person med goda färdigheter inom företagande, som visar prov på att vara extra kreativa, ha gott ledarskap, äga och driva företaget, ha god lönsamhet och ha aktivt miljötänkande.

Årets Entreprenör 2023

Beslut om vinnare av priset Årets Entreprenör tas av representanter från Erik Paulssons entreprenörsstiftelse. Detta pris avser en person som realiserat sin dröm, tagit steget att bli egen företagare, startar upp verksamheten men inte fullt etablerat sig, fortfarande är i en kritisk fas i företagandet och där prissumman gör en skillnad i vardagen. Företaget ska vara 1-5 år gammalt.