Årets Företagspriser 2022

Varje år delas pris ut till företag i Ängelholm i tre kategorier; Årets Företag, Årets Företagare och Årets Entreprenör. Efter en öppen nomineringsprocess där vem som helst kunnat föreslå vilken person eller vilket företag som helst enas en nomineringskommitté om tre finalister i varje kategori. I nomineringskommittén har representanter från följande verksamheter ingått:
SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Företagarna i Ängelholm, Ängelholms Näringsliv AB samt Erik Paulssons entreprenörsstiftelse.

Prisutdelningen sker den 12 maj kl 11:30 från scenen i Hembygdsparken Ängelholm. Läs mer > Prisutdelning 12 maj

Årets Företag
Beslut om vinnare av priset Årets Företag tas i Ängelholms Näringslivs styrelse. Detta pris avser företaget i sig själv och är inte knutet till någon speciell person. Företaget ska driva sin verksamhet långsiktigt avseende såväl lönsamhet, miljö och etik. Genomsyras av nytänkande och kreativitet samt vara en god ambassadör för Ängelholm.

Finalisterna till Årets Företag är:

InduMedic Polymer AB

Maxi Ica Stormarknad

KöksPunkten i Ängelholm AB


Årets Företagare
Beslut om vinnare av priset Årets Företagare tas i Företagarna i Ängelholms styrelse. Detta pris avser en person med goda färdigheter inom företagande, som visar prov på att vara extra kreativa, ha gott ledarskap, äga och driva företaget, ha god lönsamhet och ha aktivt miljötänkande.

Finalisterna till Årets Företagare är:

Diflex AB – Daniel Ivarsson

Levande Interiör Sverige AB – Anders Jönsson

Bageriet Sjöstrands AB – Camilla Sjöstrand & Björn Sjöstrand

 

Årets Entreprenör
Beslut om vinnare av priset Årets Entreprenör tas av representanter från Erik Paulssons entreprenörsstiftelse. Detta pris avser en person som realiserat sin dröm, tagit steget att bli egen företagare, startar upp verksamheten men inte fullt etablerat sig, fortfarande är i en kritisk fas i företagandet och där prissumman gör en skillnad i vardagen. Företaget ska vara 1-5 år gammalt.

Finalisterna till Årets Entreprenör är:

Ecoist Cars – Thomas Koch

boju AB – Sofie Danielsson Söhr

Prac (Are you Sweden AB) – Caroline Forsmark & Kajsa Nilsson