Nominerade till årets priser

Årets Företag/Årets Företagare och Årets Entreprenör
Glada nyheter i Covid-19 kristider då många företag kämpar för sin överlevnad och för att rädda sina livsverk.

Nomineringskommittén har enats om följande kandidater till de fina utmärkelserna i Ängelholm som står för verksamhetsåret 2019:
– I år hade vi ungefär samma antal nomineringar som tidigare år. Drygt 40 kandidater nominerades, vilket gjort att nomineringskommittén återigen fick ett spännande underlag att jobba med säger Louise Modig, Ängelholms Näringsliv AB. Vi har fantastiskt många duktiga entreprenörer i vår kommun och det var som vanligt oerhört svårt att göra urvalet då företagen ska klara alla kriterier som de olika kategorierna avser.

På grund av Coronapandemin och utmaningarna vi står inför i vår omvärld just nu, skjuter vi på prisutdelningen till senare i höst.
(Prisutdelningen sker vanligtvis i samband med Företagardagarna som dessvärre är inställt)

Vi är stolta och glada att nominera följande kandidater:
Årets Företag
Intersystem AB
Zmarta Group AB
Bjäre Entreprenad AB

Årets Företagare
Tom Persson, Retail Support AB
Robert Hoti, RBA Bygg AB
Richard Sundien, Timjan & Träd AB

Årets Entreprenör
Ted & Camilla Werme, Werme Mark och Byggkonsult AB
Benny och Nikki, Ängelholms Cykelaffär
Helene Eke, Parts & Rail Consulting AB

På bilden ser ni från vänster:
Prisutdelare: Bosse Nilsson Erik Paulssons stipendiet (Årets Entreprenör)
Prisutdelare: Magnus N:son Engelbäck Företagarna i Ängelholm (Årets Företagare)
Årets Entreprenör, Erik Paulsson stipendiet Åsa Tomaszewski, Bjäre Veterinärklinik
Årets Företag Dan Kristensson Airson Enginering AB
Årets Företagare Eva & Kenneth Bendroth, Munkagrodden AB
Prisutdelare: Andreas Jarud Vd Ängelholms Näringsliv (Årets Företag)

———————————————————–

Nomineringsprocessen för året är avslutad.

Nomineringsprocess Nominera dig själv eller de företag/företagare som har visat på något alldeles särskilt under verksamhetsåret 2019!  (nomineringsprocessen för årets priser är avslutad.)

Ängelholms Näringsliv och Företagarna i Ängelholm uppmuntrar alla att nominera duktiga företagare i Ängelholm. En jury bestående av Ängelholms Näringsliv, Företagarna, Erik Paulsson och bankerna i Ängelholm, kommer därefter utse tre kandidater till varje kategori. Vinnarna koras i november med anledning av Covid-19.

Nomineringsprocessen sker under februarimånad. Nominera i nedan formulär eller lämna in hos oss på Turistcenter alt på någon av bankerna i Ängelholm: Handelsbanken, Länsförsäkringar Skåne, Nordea, SEB eller Swedbank

———————————————————–

Tillvägagångssätt:
Kika på kriterierna vilken kategori respektive nominering hör hemma i. Det är ingen röstning, så antalet nomineringar som kommer in är inte det som avgör om man blir en av de tre nominerade eller vinnare i respektive kategori.

Kriterier:
Årets Företag
Företaget ska vara en god ambassadör för Ängelholm och verka inom kommunen. Priset fokuserar på verksamheten och nedanstående kriterier är vägledande. Driver sin verksamhet långsiktigt avseende såväl lönsamhet, miljö och etik. Genomsyras av nytänkande och kreativitet. Är en god ambassadör för Ängelholm

Årets Företagare
Inneha ett betydande ägande av företaget. Aktivt driva företaget, ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Visa prov på att vara extra kreativ och utvecklat sin produkt. Banat väg för nytt tänk i sin bransch. Ha uthålligt god lönsamhet, inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar och inte nyligen vara dömd i domstol.

Årets Entreprenör
Årets entreprenör ska ha stort entreprenörskap genom arbetsamhet, nytänkande, djärvhet, klokskap, beslutsamhet, glädje, engagemang samt samverkan och samarbete med lokal förankring. Företaget bör vara 1-5 år gammalt och priset vänder sig till dem som realiserat sin dröm, tagit steget att bli egen företagare, startar upp verksamheten men inte fullt etablerat sig, fortfarande är i en kritisk fas i företagandet och där prissumman gör en skillnad i vardagen. Prissumman skall användas i verksamheten för att utveckla entreprenörskapet.

Nästa process för att nominera startar 1 februari 2021


Nominera årets företag

Nominera årets företagare

Nominera årets entreprenör