Ängelholms kommuns insatser

Ängelholms kommun följer händelseutvecklingen kring coronapandemin och utgår ifrån ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Verksamheten är öppen om inget annat meddelas.

Vi hänvisar till Ängelholms kommuns webbplats för mer information.

Allmän information kring covid-19 >

Ängelholms kommuns information till företagare >

Kontakta Företagslots Extra för information och vägledning

Genom att kontakta Företagslots Extra kan företagare få information och vägledning om hur åtgärderna som vidtagits av krisledningsnämnden kan komma företagarna till nytta samt vilka nationella stödpaket och andra möjligheter som finns för att hjälpa företagarna.

0431-870 00
info@engelholm.se
Via chatten på engelholm.se

Läs mer om Företagslots Extra >

Framtidscoach för företag

Du som företagare kan få kostnadsfri coachning för att ta dig igenom pandemin och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov, det finns även möjlighet för mentorskap. Coachningen erbjuds genom Familjen Helsingborg som är ett samarbete mellan kommuner i nordvästra Skåne.

Läs mer om Framtidscoachen >