Framtidscoach till företagare till följd av Covid-19

Framtidscoach för företag

Nu finns möjlighet för dig som företagare att få kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov, det finns även möjlighet för mentorskap.
Vi börjar med ett 30 minuters startmöte för att diskutera vilka behov du har och hur du vill ta dig framåt. Möten kan ske både online, via telefon eller personliga träffar.

Läs mer och anmäl dig här:

Rådgivningen fokuserar på följande område:
• Ekonomi – på kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
• Affärsutveckling – affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer – stärka och utveckla.
• Marknadsföring – digitalisering, nya erbjudande, kundvård, social media, nya kundgrupper, nätverk.
• Avtal – hyra, leverantör, övriga avtal  analysera, kommunicera & förhandla.
• Dig som företagare – egen situation, försäkringar, nätverk & stöd, samarbete.

 

”Familjen Helsingborg ser ett behov av coaching, utöver de insatser som staten, regionen och kommunerna går in med för att stötta företagen. Till följd av detta har vi tagit beslut om att omedelbart starta upp rådgivning till företag. Den direkta insatsen till företagaren är att hen ska få möjlighet att analysera hens företags situation och att få hjälp att hitta möjliga vägar ut den svåra situation som kan uppstå eller har uppstått på grund av Corona, säger Susann Cardell Näringsliv Åstorp”
”Vi ser ett stort behov av coaching till företag som drabbats av den situation vi nu befinner oss i, vissa branscher har mer akuta problem att hantera och andra branscher kommer senare i processen. Vi coachar företagen för att se vad som kan göras i omställningen för att utveckla företagen till ”efter Corona”. Vi ser över vilken hjälp och vilka möjligheter som finns, säger Anneli Ödén, Framtidscoach.

Är ditt företag intresserad av att veta mer eller anmäla sig till coachning görs det via:
framtidscoach@drivaeget.se
Telefon: 042-18 18 20
Det går även bra att kontakta näringslivsutvecklare Louise Modig via mail louise.modig@engelholm.com alt tel: 0431- 47 24 02 på för ytterligare information.

För mer information:
Anneli Öden, Framtidscoach, anneli.oden@nyforetagarcentrum.se, 0704-18 18 36
Susann Cardell, Näringslivsutvecklare i Åstorps kommun, susann.cardell@astorp.se, 042-643 83

*Familjen Helsingborg är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga.