Insatser från Fastighetsföretagen

Gemensamt uttalande:

Fastighetsföretagen i Ängelholm har idag (23 mars 2020) diskuterat den rådande situationen med anledning av Covid-19 och kommit fram till följande:

Vi förstår att läget är allvarligt och uppmanar de hyresgäster som behöver hjälp att kontakta sitt fastighetsföretag. Vi kommer att vara lyhörda, förstående och behjälpliga på olika sätt för att möta de individuella utmaningar våra hyresgäster står inför.

I dagsläget har vi tillsammans i Ängelholms Näringsliv startat kampanjen ”Love Local” med hashtaggen #lovelocalahlm för att skapa likviditet och framtidstro i hårt drabbade branscher. Fler gemensamma satsningar kommer att presenteras inom kort.

Vi vill också uppmärksamma att det redan idag finns flera goda exempel på företag som tänkt nytt och kreativt. På fredag fortsätter vi diskussionen om ytterligare aktiviteter i arbetsgrupperna för driftsorganisationen På Stan Ängelholm som nu helt fokuserar på lösningar på grund av Covid-19.

Enskilda insatser:
Backahill gör Parkskolans uteparkering, södra delen avgiftsfri (2 timmar) med start denna vecka, v 13 (huv sätts upp på automaterna, 2 timmar kontrolleras). Insatsen varar i två månader i taget med löpande avstämning mot kommunens plan, avseende deras P-ytor.