Ängelholm öppnar för hemleverans av mat och alkohol

Nyligen togs ett beslut om att tillåta så kallad mikrocatering även i Ängelholm. Liknande beslut togs under 2020 i några andra svenska kommuner, exempelvis Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Växjö.

Beslutet togs av en majoritet i miljö- och tillståndsnämnden, som hanterar frågor om alkoholservering. Innebörden är att krögare med serveringstillstånd och tillstånd för catering även ska få servera alkohol hemma hos folk. Krögarna har samma ansvar som vid servering på restaurang, dvs att de måste ha koll på att servering inte sker till personer som är under 18 år och att gästerna inte är kraftigt berusade. Är du intresserad så kontakta din alkoholhandläggare.