Företagsbesök

Ängelholms Näringsliv besöker näringslivet!

Ängelholms Näringsliv AB gör kontinuerligt företagsbesök årligen och 2021 är målet återigen att besöka 80 företag. Kommunledningen är med på ca 40 av dessa besök. Syftet med att besöka företag i vardagen är att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företagets och dess framtidsplaner. Dessutom får vi lyssna till vilka förväntningar företagare har på Ängelholms Näringsliv AB och Ängelholms kommun.

Boka gärna in ditt besök på info@engelholm.com så vi kan ta del av era utmaningar och/eller framgångar.

Vi vill ta vara på företagens idéer och förslag och hoppas att besöken ska ge ringar på vattnet. Vissa idéer och förslag kan tas tillvara på en gång. Ibland tas frågor tillbaka till oss eller kommunen och svaret återkopplas till företaget i efterhand. Mer komplexa frågor och förslag kan kanske inte besvaras direkt men kan leda till förändringar i kommunen på längre sikt. I slutet av året sammanställer vi resultatet som lämnas till berörda tjänstemän.

Vi tar gärna foto på våra besök (självklart i samtycke med företagen) och lägger ut på vår Facebooksida samt på vår LinkedInsida för att marknadsföra såväl företagen som våra besök.

Företagsbesöket är ert, så ni lägger upp det så det passar er verksamhet.

Ett axplock av de frågor som vi ställer på vårt Företagsbesök:
•    När startade företaget? Hur länge har du drivit företaget?
•    Hur ser du på framtiden ut för ditt företag de närmaste 5 åren?
•    Hur ser framtiden ut för branschen?
•    Hur ser ert rekryteringsbehov ut det kommande året?
•    Har ni lätt eller svårt att hitta rätt kompetens?
•    Hur fungerar infrastrukturen/kommunikationer till ert företag?
•   Skulle ni kunna tänka er att ta emot någon som står utanför arbetsmarknaden.
•   Tar ni emot PRAO elever?
•   Hur har covid-19 pandemin påverkat er verksamhet?
•   Upplever ni negativ påverkan otrygghet/brottslighet
•    Företag inom besöksnäring – Är ni bokningsbara online/Vilka kanaler syns ni i?
•    Vad innebär ett bra företagsklimat för ditt företag?
•    Hur fungerar kontakten med : Ängelholms Näringsliv, Kommunens tjänstemän, Politiken
•    Hur är det att vara företagare i Ängelholms kommun? Ge oss ros & ris.

Nämn en sak som kommunen kan göra bättre för dig som invånare eller företagare