Destination Rönne å och Ringsjön

Nu satsar kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm på ett gemensamt destinationsprojekt. Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar plats för naturturism och upplevelser.

Idén bakom projektet är att vi ska utveckla en destination för naturturism och upplevelser längs Rönne å och runt Ringsjön. Både lokalbefolkning i kommunerna och besökare ska lockas till naturen i området. Det ger en möjlighet för företag att växa och kan också leda till att nya verksamheter startas.

Kontaktuppgifter

Projektledare: Malin Tan
malin.tan@engelholm.com
naturturism@engelholm.se

Läs mer om projektet på Ängelholms kommuns webbplats >