Business Academy

Välkommen till 2019 års utbildningar inom Business Academy.
Utbildningarna riktar sig till er som driver företag i Familjen Helsingborg. De ges i samarbete med Attramera, Competensum och SmartBizz.
Via länken kan du se samtliga utbildningar.

Vi har även tagit fram ett antal webbutbildningar om hur ni kan synas med ert företag i olika digitala kanaler.  Som komplement till utbildningarna finns också den exportmognadshandbok som regionen tagit fram.

Så marknadsför du din verksamhet

Idag vänder sig stora delar av våra besökare till olika digitala plattformar, såsom Tripadvisor, Google och Facebook för att söka inspiration om oss som resmål och för att upptäcka vad som finns att göra just här.

För att marknadsföra din verksamhet rekommenderar vi er att synas med ert företag på dessa digitala plattformar. Tillsammans med Tourism in Skåne har vi identifierat tre plattformar som de mest relevanta i dagsläget.

Vi har tagit fram enkla utbildningsfilmer om just dessa plattformar för att underlätta för er som företagare att synas här.

Välkommen till våra webbutbildningar

Google My Business – Webbutbildning

Hur gör jag för att synas med mitt företag på Google My Business och varför ska jag finnas där?

Facebook – Webbutbildning

Varför ska mitt företag synas på Facebook och hur gör jag för att skapa ett företagskonto och sprida min information?

Tripadvisor – Webbutbildning

Hur kan jag arbeta med Tripadvisor för att få fler besökare till mitt företag?