ÄHLM2001

Bygd ska med företagsamhet byggas

På samma sätt som dagens stabila samhällsbygge kan luta sig på de medeltida landskapslagarnas ”land ska med lag byggas” har vi mycket att tacka de företag som i generationer skapat grunden för vårt välstånd. Detta nummer av ÄHLM tar särskilt fokus på några av dessa samhällsbyggande företag. För hur hade Hjärnarp sett ut utan Arons där man kunnat handla sedan 1907?! Eller vad hade Ängelholm varit för handelsstad utan Rune Brännborn?

Företagande påverkar inte bara bygdens förutsättningar för välfärd utan fäster sig också i bygdens själ. Värde på värde byggs (ibland under generationer) i företag och skapar såväl ansvarskänsla som lokal identitet. Nya företag som etableras hittar de som redan är här som leverantörer. Intersystem Portvakten och Catenas satsning på Göran Månssons idé om E-City Ängelholm är lysande exempel på detta.

I detta nummer hyllar vi inte bara företagsamheten utan också den företagsamma individen. Vår allas fantastiska Carina Hammarstrand som hittat en lyckosam kombination av företagande och passion för idrottsprestationer. Magasinet är som sagt fyllt av tacksamhet, framförallt till Erik Paulsson som med sitt geniala sinne för företagsamhet, i över sextio år, byggt vår bygd och nu bestämt sig för att säkra en lång fortsättning.

ÄHLM är ett tack till alla er som bygger vidare på vår fantastiska bygd!

Andreas Jarud

Vd Ängelholms Näringsliv AB

Läs mer här: