ÄHLM 1703

Get digital or die trying
Grattis! Du och alla vi andra lever i en tid som framtidens historieskrivare sannolikt kommer att jämföra med den industriella revolutionen. Drygt tvåhundrafyrtio år efter att Ned Ludd i desperation slog sönder den där arbetslöshetsskapande strumptillverkningsmaskinen i fabriken Leicestershire är vi i full fart på väg in i nästa stora globala världsskifte.  Denna totala strukturomställning av våra invanda levnads- och konsumtionsmönster kommer att innebära fantastiska affärsmöjligheter men också otroliga utmaningar de kommande åren. Olikt de arbetare och bönder som i det tidiga 1800-talets England drogs med i ”ludditrörelsen”, har vi idag tillgång till alla nödvändiga verktyg som behövs för att klara av detta skifte. Utmaningen är att förmå att bryta våra invanda mönster och beteenden. Insikten att affärsmodellen som varit så framgångsrik i generationer måhända inte klarar 10 år till är inte helt enkel att ta till sig, men nödvändig.
I detta nummer av ÄHLM kan du läsa om hur Jonas Hammarberg, en av Sveriges mest anlitade föreläsare kring digitaliseringsfrågan och medförfattare till boken ”Get digital or die trying”, ser på vår digitala framtid. Självklart får du också flera andra härliga reportage. Läs bland annat om var du konfererar bäst lokalt, om Båstadsgruppens fantastiska företagsresa och senaste nytt från vår lokala supersportbilsikon Koenigsegg. Missa inte heller möjligheten att ta tag i företagets digitala kompetens. Anmäl dig till vår seminarieserie Go-digital i höst (se mer info på sidan XX).
Lets get digital together!

Andreas Jarud
Vd, Ängelholms Näringsliv AB