Framtidens stadskärna skapar vi tillsammans

Målsättningen för Ängelholms stadskärna är att den ska vara attraktiv, kommersiell, tillgänglig och trygg. För att nå dit arbetar vi efter en fastställd affärsplan.

Vi vill att Ängelholm ska ha en levande och attraktiv stadskärna för boende, besökare och företag. Konkurrenters utbud och marknadsföring ska vi möta på ett samlat sätt. Tillsammans är vi starkare och därför påbörjades ett utvecklingsprojekt för stadskärnan 2018.

Där det finns utmaningar finns också stora möjligheter

Digitalisering och förändrade konsumtionsbeteenden påverkar verksamheter i stadskärnor runtom i hela världen. Dom som inte lyckas anpassa sig till de nya förutsättningarna kommer att få problem. Mitt i denna globala omställning har Ängelholms stadskärna ett bra utgångsläge och en fantastisk möjlighet till positiv tillväxt. Tusentals nya bostäder planeras och de senaste årens befolkningstillväxt kommer sannolikt att fortsätta. Vår stadskärna har stor potential att fortsätta att vara våra invånares primära handels- och mötesplats, ett attraktivt lokalläge, ett efterfrågat bostadsläge och ett populärt besöksmål. Se området som omfattas av arbetet.

En plan för att möta utmaningarna

För att lyckas krävs ökad samordning och samsyn, men också mer praktiskt samarbete mellan stadskärnans olika aktörer. I syftet att möta dessa gemensamma utmaningar har vi under 18 månaders tid tillsammans med olika aktörer i och runt stadskärnan arbetat fram en nu fastslagen affärsplan, innehållande en konkret handlingsplan. Läs affärsplanen (öppnas i nytt fönster).

Vi arbetar inom tre fokusområden

Vår vision för stadskärnan är att den ska vara en attraktiv och tillgänglig plats som lockar till många möten. Med utgång i affärsplanen arbetar vi tillsammans inom tre fokusområden: plats, innehåll och marknad.

En styrgrupp och en driftorganisation skapar framfart

Arbetet med Ängelholms stadskärna är uppdelat i två organisationer. En styrgrupp och en driftorganisation. Så här är arbetet organiserat.

Var med och bidra

Engagera dig i ett fokusområde eller gör din röst hörd. Ska vi lyckas behöver vi hjälpas åt!

Engagera dig

Du kan också boka ett personligt möte där vi pratar om hur vi tillsammans kan hjälpas åt. Vi tar med oss något gott att fika och besöket tar max en timme – vilken tid passar dig för besök?

Har du några frågor?

Vänligen kontakta vår centrumutvecklare Madeleine Eidmark på 0431-47 24 06 eller madeleine.eidmark@engelholm.com