Affärsutvecklingsprojekt - BID Ängelholm

Nu har vi startat igång ett affärsutvecklingsprojekt, ett så kallat BiD, för Ängelholms stadskärna.
Uppdraget är upphandlat av Svenska Stadskärnor som är processledare.

SYFTE
BID-modellen syftar till att stärka samverkan inom ett avgränsat område genom att ta hänsyn till hur parternas intressen, medverkan och insatser av olika slag hanteras. Med samlad kunskap, spetskompetens och erfarenhet mellan stadens offentliga och privata intressenter ska BID-modellen utveckla en målinriktad affärsutvecklingsplan för staden.

MÅL
BID-modellens mål är att alla aktörer i ett geografiskt eller tematiskt område ska samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Det gör man genom att ta fram en samverkansmodell, en affärsplan samt en driftorganisation för ett BID utifrån de förutsättningar som finns på den lokala platsen.

Är du intresserad och vill veta mer eller sitta med i någon av våra fokusgrupper?
Hör av dig till vår BiD-manager Madeleine Eidmark via mail: madeleine.eidmark@engelholm.com eller
slå en signal på 0431-47 24 06.