Låna vår popup på Stortorget

Sedan december 2020 och tillsvidare erbjuder vi dig som är kund att kostnadsfritt nyttja vår torgplats (plats 18) på Stortorget i Ängelholm. En god chans till bättre exponering och en möjlighet att testa något nytt.

Ta del av regler och föreskrifter

Observera att nyttjandet kan begränsas beroende på intresse. Inledningsvis lånas platsen ut under max 1 veckas tid. Du ansvarar själv för att ställa i ordning och packa ihop. Du som nyttjar vår torgplats är även skyldig att följa gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt de närmare föreskrifter som kan komma att utfärdas av myndighet.

  • Torghandel får bedrivas helgfri måndag till lördag mellan 08.00-18.00. Vissa röda dagar gäller andra regler, se ordningsföreskrifterna för mer information
  • Ängelholms kommun kan med en månads varsel besluta att för viss dag får området inte till någon del användas av nyttjaren, på grund av större evenemang
  • Fordon får endast framföras för av- och pålastning (max 1 timme). Ingen avlastning får ske efter kl 10.00, detta gäller under förutsättning att man har föranmält att man kommer efter kl. 8.00. Mellan 1 okt – 31 mars får ett fordon (max 2.2m x 6m) vara uppställt invid torgplatsen för att kunna nyttjas för skydd av varor och säljare mot regn och kyla, fordonet får inte skymma eller hindra framkomlighet för andra
  • För att få använda el krävs att du använder kabelskydd, som ska vara kontrastmarkerat och möjligt för rullstolar att köra över

Skicka in en intresseanmälan för att boka platsen

Du bokar platsen genom att höra av dig med en intresseanmälan till info@engelholm.com. Ange när och hur länge du vill låna platsen.

Plats 18 kan bli din

Karta över Ängelholms Näringslivs torgplats på Stortorget