Etablera företag

VÅRT LÄGE ÄR EN NATURTILLGÅNG

Ängelholm har de senaste åren legat i sverigetoppen i Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat.

Särskilt utmärkande är våra ytterst goda kommunikationsmöjligheter med europavägarna E6, E4 och E20, Västkustbanan, godsstråken genom Skåne och Ängelholm Helsingborg Airport. Här finner du livskvalitet som är svårslagen både när gäller arbete och fritid. Vi ser faktiskt läget som en naturtillgång. Välkommen till Ängelholm du också.

FÖRETAGSLOTS

Att underlätta etableringar och myndighetskontakter är en prioriterad fråga i Ängelholms kommun och en Företagslots är etablerad.
Företagslotsen är en kostnadsfri service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ängelholms kommun. Du kan vända dig till företagslotsen i en rad olika frågor. Den förenklar och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en förvaltning. Det handlar om praktisk rådgivning, information och samordning för att du som kund ska få en effektiv handläggning. De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion av företag.

Det kan gälla frågor om:

  • plan- och bygglov
  • mark- och utbyggnadsfrågor
  • miljöbestämmelser
  • livsmedel
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand- och säkerhet
  • teknik/va-frågor

Kontakta Kundtjänst 0431-87 000 eller info@engelholm.se för vidare information.

Parkering:
Parkering på de kommunala p-platserna i de centrala delarna i Ängelholm kan du läsa mer om här.
Önskar du få info om privata parkeringsplatser kan du alltid kontakta oss på info@engelholm.com