Företagsbesök

Ateneum

Ängelholms Näringsliv AB gör kontinuerligt företagsbesök årligen och 2016 är målet att besöka 80 företag. Kommunledningen är med på ca 40 av dessa besök. Syftet med att besöka företag i deras vardag är att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer och får information om företagets och dess framtidsplaner. Dessutom får vi lyssna till vilka förväntningar företagare har på Ängelholms Näringsliv AB och Ängelholms kommun.

Vill du också ha ett besök?
Hör av dig till oss på info@naringsliv.engelholm.com

Läs mer

 

Publicerat: augusti 17, 2016