Energikartläggningsstöd

EKSK

Energikartläggningsstöd till små och medelstora företag

Vill ditt företag eller förening arbeta mer effektivt med att minska verksamhetens energianvändning? Frågar era kunder om miljö och klimat? Kan ni minska kostnaderna för er energi? Då finns det olika ekonomiska stöd till små- och medelstora företag.

Intresset i Skåne är stort för Energimyndighetens stöd för energieffektivisering. Energikontoret Skåne informerar och hjälper till för dom som är intresserad av erbjudandet. Små och medelstora företag kan söka stöd från Energimyndigheten för att genomföra en energikartläggning som är ett ekonomiskt stöd som täcker 50% (upp till 50.000kr) av kostnaden för en energikartläggning. En energikartläggning kan hjälpa företag att effektivisera sin energianvändning, öka andelen förnybar energi, bli mer konkurrenskraftiga och samtidigt förbättra arbetsmiljön för de anställda och minska sin miljöpåverkan.

Man kan vända sig till Energikontoret Skåne för att ta del av Energimyndighetens energikartläggningsstöd. Energikontoret Skåne stöttar företag före, under och efter genomförd energikartläggning.

Gå in på http://kfsk.se/energikontoretskane/foretag/ eller kontakta Ulf Jobacker, ulf.jobacker@kfsk.se, 072 885 49 12 och Per Persson, per.persson@kfsk.se, 072 885 49 47 för mer information.

EKSK

Publicerat: mars 6, 2017