Bli exportredo med Business Sweden

Workshopsserien för små och medelstora företag, hösten 2024

Är det dags för ditt företag att expandera internationellt, eller till nya marknader? I samarbete med Business Sweden erbjuds kunder till Ängelholms Näringsliv AB att delta i en workshopsserie där följande täcks in:

  • Exportmarknadsprioritering – tar reda på vilken marknad eller geografiskt område ditt företag har störst potential att expandera till
  • Kanalstrategi – hur ni ska nå ut med ert erbjudande
  • Segmentera och anpassa paketeringen – vilka anpassningar som behöver göras, samt vilka exportregler som gäller
  • Skapa och räkna på ett Business Case – för att veta vad expansionen kostar, hur stor intäktspotentialen är samt storleken på kapitalbehovet
  • Formulera ett Playbook Export för ditt företag – En färdig plan för hur du ska angripa respektive marknad samt följa upp resultatet

MÅLGRUPP >

Denna workshopsserie är särskilt utformad för små och medelstora företag med global tillväxtpotential. Business Swedens experter kan påskynda ditt företags internationaliseringsresa genom att kartlägga era nästa strategiska steg och åtgärder för att öka den globala försäljningen. De hjälper ditt företag att välja vilka marknader ni vill satsa på, hur ni vinner internationella nyckelkunder och uppnår viktiga milstolpar för en framgångsrik expansion utomlands.

DATUM >

Workshopsserien består av tre tillfällen där man deltar i samtliga. En anmälan räcker för alla tre tillfällen. Anmälan görs via formulär via denna länk
Workshop nr 1: 12 september
Workshop nr 2: 10 oktober
Workshop nr 3: 7 november

MER INFO >

Tid: Workshopsserien består av tre tillfällen > 12/9, 10/10 samt 7/11. Man deltar vid alla tre tillfällena
Var: Ängelholm – lokal meddelas senare
För vem: Denna workshopsserie passar små och medelstora företag med global tillväxtpotential
Pris/Anmälan: Utan kostnad för deltagande företag. Anmälan görs via formulär via denna länk. Anmälan täcker alla tre tillfällen, en anmälan räcker.
Arrangör: Detta event arrangeras av Business Sweden tillsammans med Ängelholms Näringsliv.

 

KONTAKTA OSS >

Vill du veta mer om detta event? Ta kontakt med oss!
Jenny Strömberg, Program Manager Business Sweden > Jenny.Stromberg@business-sweden.se
Helena Ring, Näringslivsutvecklare Ängelholms Näringsliv > Helena.Ring@engelholm.com

 

Se fler kommande event  > Näringslivskalendern i Ängelholm