GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss är självklart för oss på Ängelholms Näringsliv. Nedan kan du läsa vidare om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter.

Vår policy för behandling av personuppgifter
När ditt företag blir kund hos oss samlar vi, förutom dina företagsuppgifter, också in dina och efter ert önskemål andra nyckelpersoners personuppgifter så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Vår grundläggande princip för insamlande av personuppgifter är:

– att inte samla in mer information än vad som behövs
– att inte ha den kvar längre än vi behöver
– att inte använda den till något annat än vad vi samlade in den för

Vi ska också alltid informera om hur uppgifterna ska behandlas, vid behov begära samtycke och att tillåta insyn i den vidare hanteringen av de personuppgifter vi hanterar.

Det här använder vi dina personuppgifter till
För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Vårt användande vilar på att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

– Krav för att fullgöra vårt serviceavtal med dig
– Samtycke från dig för just den behandlingen

Nedan hittar du information om vad vi använder dina uppgifter till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av service
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och erbjuda dig den service som följer med vårt avtal samt sådana personuppgifter som krävs för att hantera fakturering utifrån gällande serviceavtal.
Vår hantering av dina personuppgifter vilar i detta fall på Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Direktutskick
För att via direktutskick marknadsföra aktuella händelser som exempelvis nätverksträffar, informationsmöten, utbildningar etc. som kan vara av intresse för ditt företag behandlar vi dina personuppgifter. Även anställda på företag och organisationer som är kunder erbjuds att ta del av dessa utskick.
Vår hantering av dina personuppgifter vilar i detta fall på Rättslig grund: Fullgörande av avtal och samtycke.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
All vår data innehållande personuppgifter behandlas och lagras säkert genom såväl tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till graden av känslighet i uppgifterna.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina egna personuppgifter och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar genom att kontakta oss på info@engelholm.com med dina önskemål.
Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna fullfölja vårt serviceavtal oss emellan. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.