Företagslots

Välkommen till Ängelholms kommuns företags- och evenemangslots!

Företagslotsen är en funktion för att underlätta dina kontakter med kommunen. Att underlätta etableringar och myndighetskontakter är en prioriterad fråga i Ängelholms kommun.

Företagslotsen är en kostnadsfri service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ängelholms kommun. Du kan vända dig till företagslotsen i en rad olika frågor. Den förenklar och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en kommunal verksamhet. Det handlar om praktisk rådgivning, information och samordning för att du som kund ska få en effektiv handläggning. De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion av företag.

Det kan gälla frågor om:

  • plan- och bygglov
  • mark- och utbyggnadsfrågor
  • miljöbestämmelser
  • livsmedel
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand- och säkerhet
  • teknik/va-frågor

Här bokar du ditt möte med Företagslotsen via e-tjänst >
Här kommer du få ett antal frågor för att beskriva din verksamhet och dina tankar/idéer. När det är gjort kommer du även få möjlighet att boka in en tid för att träffa oss och få hjälp och svar på dina frågor.

Denna e-tjänst kräver inloggning med e-legitimation. Om du saknar e-legitimation eller svenskt personnummer så kan du kontakta Kundtjänst på Ängelholms kommun för hjälp.

Lycka till!

Kontaktuppgifter:
Ängelholms kommun
info@engelholm.se 0431- 87 000

Ängelholms Näringsliv
info@engelholm.com 0431 41-20 00