Så tror Ängelholms företag om tillväxten

Varje år sedan 2014 går vi ut och frågar företagen i vårt nätverk vad de tror om det kommande året. Resultatet blir en rapport som ger oss en lokal konjunkturindikation. Här hämtar du Tillväxtbarometern och tar del av svaren.

Årets Tillväxtbarometer indikerar återhämtning

Årets temperatur på 32 grader är fortfarande en av mätningens svagaste men efter ett historiskt svagt 2023 som var tufft för många, indikerar resultatet att företagen åter blickar framåt mot fallande inflation, lägre räntor och stigande realinkomster, som i kombination bidrar till en snabb återhämtning.

 

Har du frågor om Tillväxtbarometern?

Vänligen kontakta oss på 0431-41 20 00 eller info@engelholm.com

 

Hämta tidigare rapporter


Tillväxtbarometern 2023

Tillväxtbarometern 2022

Tillväxtbarometern 2021

Tillväxtbarometern 2021