Så tror Ängelholms företag om tillväxten

Varje år sedan 2014 går vi ut och frågar företagen i vårt nätverk vad de tror om det kommande året. Resultatet blir en rapport som ger oss en lokal konjunkturindikation. Här hämtar du Tillväxtbarometern och tar del av svaren.

Årets Tillväxtbarometer visar högsta temperaturen på länge

I årets mätning ökar temperaturen med 13 grader till 44, vilket är den näst högsta uppmätta tillväxttemperaturen i undersökningens historia. Även tilltron till tillväxt är tillbaka till ”normala” nivåer, efter en liten dipp under pandemin. Läs mer i den fullständiga rapporten.

Hämta Tillväxtbarometer 2022 >

 

Har du frågor om Tillväxtbarometern?

Vänligen kontakta oss på 0431-41 20 00 eller info@engelholm.com

 

Hämta tidigare rapporter


Tillväxtbarometern 2021

Tillväxtbarometern 2021