Styrelsen i Ängelholms Näringsliv

Styrelse

Styrelsen består av fem företagsrepresentanter och fyra kommunrepresentanter:

Företagsrepresentanter:
Ordförande: Monika Christensson, IXX IT-Partner
Jerry Zander, Backahill Fastigheter
Waike Raag Killberg, Respartner
Eva H Larsson, SEB
Helena C Larsson, Lyft & Byggmaskiner

Kommunrepresentanter:
Vice ordförande: Robin Holmberg (M)
Lars Nyander (S)
Liss Böcker (C)
Kristina Magnusson, Kommundirektör

Adjungerad:
Andreas Jarud, Vd Ängelholms Näringsliv