Statistik Region Skåne

Näringsliv och arbetsmarknad i Skånes kommuner
Region Skåne har tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.
Olika delar av regionen följer skilda utvecklingsbanor och möter olika utmaningar. Skåne som helhet följer däremot oftast samma utveckling som riket.
Läs mer