Så förenklar vi för företag

Att underlätta etableringar och myndighetskontakter är en prioriterad fråga i Ängelholms kommun och en Företagslots är etablerad.

Företagslotsen är en kostnadsfri service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ängelholms kommun. Du kan vända dig till företagslotsen i en rad olika frågor. Den förenklar och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en förvaltning. Det handlar om praktisk rådgivning, information och samordning för att du som kund ska få en effektiv handläggning.

De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion av företag.

Det kan gälla frågor om:
•plan- och bygglov
•mark- och utbyggnadsfrågor
•miljöbestämmelser
•livsmedel
•alkohol- och utskänkningstillstånd
•brand- och säkerhet
•teknik/va-frågor

Kontakta oss på Ängelholms Näringsliv på 0431-41 20 00 eller info@naringsliv.engelholm.com

Du kan också höra av dig till Ängelholms kommun på 0431- 87 000 eller info@engelholm.se