Insatser från andra lokala aktörer

NSR
Erbjuder möjlighet att skjuta på avgifter/fakturor om kunden begär anstånd med avgifter inom sophämtning.
Läs mer >

 

NSVA
Erbjuder möjlighet att skjuta på avgifter/fakturor om kunden begär anstånd avgifter inom VA.
Läs mer>


NyföretagarCentrum Skåne Nordväst
Är du småföretagare och behöver stöd?  Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst erbjuder just nu rådgivning för alla småföretagare som vill ha stöd, hjälp och tips kring vad man kan göra för att hantera konsekvenser av Coronaviruset. Det går även att boka ett digitalt möte om du behöver det.
Telefon: 042-18 18 20 mellan klockan 08.30-12.00.
Läs mer >

 

Region Skåne
Spridningen av coronaviruset får drastiska effekter på näringslivet i Skåne. Region Skåne arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att stötta det skånska näringslivet som befinner sig i en mycket tuff situation. Utifrån uppdraget att främja regional utveckling och tillväxt har Region Skåne en viktig roll.
Läs mer >

Företagsakuten
Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Regeringen har presenterat stora insatser och paket för att mildra effekten för näringslivet. Många kommuner agerar också för att stödja företagen.

Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.
Tel: 040-675 34 80 Öppettider: 9-12, 13-16
Läs mer här >

 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Har exempelvis generellt förlängt betaltiden för sina avgifter till 180 dagar istället för 30 dagar.
Läs mer >

 

Öresundskraft
Öresundskraft underlättar för lokala småföretag och näringsliv-  förlänger betalningstiden för småföretag med energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla.
Beslutet omfattar cirka 5000 småföretag i Öresundskrafts nätområde Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp och deras energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Som småföretag räknas de företag med en månadsfaktura för energi på upp till 20 000 kronor ex moms. Ett krav är att man inte har obetalda fakturor sedan tidigare. Anståndet kan i så fall förlängas från 30 dagars betalningstid till 60 dagar.
Läs mer >