Samlad information för företag om elsituationen

Trots att elproduktion och överföringskapacitet i landet har varit hög under året ökar risken för effektbrist och stigande elpriser under kommande vinter i södra Sverige. Här samlar vi nyttig information kring situationen för företagare – vad som är bra att veta och vad du kan göra själv.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdateringen: 2023-06-12

Stigande elpriser i framförallt södra Sverige

Som mycket annat påverkas elpriset av balansen mellan utbud och efterfrågan. Priset sätts efter hur mycket el som produceras och hur mycket el som används och sker på en elbörs, NordPool. Hur mycket som produceras påverkas i sin tur framförallt av väder, såsom nederbörd, temperatur och blåst. Tack vare våra elnätsförbindelser med Europa får även vad som händer i andra länder effekt på priset. I södra Sverige har vi dessutom begränsad elproduktion. Allt detta kan stundtals driva upp priserna, i synnerhet nu när vintern är här. Läs mer om den svenska elmarknaden

Ängelholms kommun samlar information om läget

Ängelholms kommun har samlat information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra. Se Ängelholms kommuns samlade information

Ställ en fråga till kommunens energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med oberoende rådgivning hur ni kan minska företagets energianvändning. Servicen är helt kostnadsfri och gäller för dig som har företag eller fastighet i Helsingborg, Åstorp, Höganäs, Båstad eller Ängelholm. Skicka din fråga till energi- och klimatrådgivarna

Omställningslyftet – ett kostnadsfritt energistöd för företag i Skåne

Små och medelstora företag i Skåne kan ta del av kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning för att sänka sina energikostnader och minska sitt klimatavtryck. Nu erbjuder Energikontoret Skåne oberoende stöd inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för affärsdriven klimatomställning. Ta del av Omställningslyftet

Energiråd på plats för dig som företagare i Skåne

Energikontor Syd erbjuder platsbesök på 1–3 timmar med en av våra rådgivare som ger dig direkt återkoppling under mötet. En åtgärd som snabbt kan sänka ditt företags kostnader. Boka platsbesök idag, sänk dina energikostnader imorgon

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.  Ansökan för elkostnadsstöd håller öppet till och med 17 april 2023 och riktar sig till företag i hela Sverige. Ditt företag räknas som elintensivt om du hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). Uppfyller du kriterierna kan du få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022. Beräkna ditt elkostnadsstöd

Företagsakuten vill minska de ekonomiska konsekvenserna

Energipriserna i södra Sverige har skjutit i höjden. För att minska de ekonomiska konsekvenserna för näringslivet finns stöd och rådgivning nationellt, regionalt och lokalt. Region Skåne samlar aktuell information till företag

Genom att vara extra sparsam med elanvändning morgon och kväll hjälps vi åt att kapa topparna

Flytta eller minska din elanvändning på vardagar kl 08.00-11.00 och kl 16.00-19.00 så kapar vi topparna och minskar vår belastning på elnätet, vilket i sin tur minskar risken för effektbrist. Läs mer om att flytta elanvändning

Om elen inte skulle räcka till

När elproduktionen inte räcker till för att klara det aktuella behovet i ett område kan man vanligen transportera el från andra områden eller importera el från våra grannländer. Men på grund av bl.a. omvärldsfaktorer, driftstopp av Ringhals eller nätkapacitetbrist, finns risken för effektbrist – dvs att när vi som bäst behöver el finns den inte att tillgå. För att klara situationen finns en reel risk att elanvändare kopplas bort från elnätet under kortare perioder. Detta har aldrig hänt tidigare, utan tillämpas bara i nödfall vilket självfallet riskerar att påverka vardagen för många hushåll och företag. Läs mer om elbrist och vad det beror på

Håll koll på driftstatus i Ängelholm

I Ängelholms kommun delar Bjärekraft, Öresundskraft och E.ON på driften av elnätet. Se aktuell driftinformation hos Öresundskraft, Bjärekraft respektive E.ON

Så kan du förbereda dig om elen skulle frånkopplas

Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation. Så förbereder du dig för strömavbrott

Även företag får ta del av avbrottsersättning vid manuell frånkoppling

Energimarknadsinspektionen gör bedömningen att även företag har rätt till ersättning vid avbrott orsakade av manuell frånkoppling.

Stärk företagets beredskap inför ett plötsligt avbrott

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen. MSB guidar för bättre beredskapen i företag

Styrel prioriterar samhällsviktiga funktioner vid bortkoppling

Styrel är ett sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och säkerställa att dessa har elförsörjning. Det rör t.ex. polis, vård och omsorg, men även samhällsviktigt privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer. Varje kommun och län får en lista på de verksamheter som är högst prioriterade vid en eventuell bortkoppling av delar av elnätet. Läs mer om Styrel

 

Så arbetar regeringen med energiförsörjningen

Så arbetar regeringen med energiförsörjningen

På regeringens webbplats har de samlat information om åtgärder för att säkerställa en väl fungerande elmarknad i Sverige. Läs mer om hur regeringen arbetar för energiförsörjningen

 

Varje kwh räknas när vi tillsammans minskar elanvändningen

Varje kWh räknas – aktuellt initiativ från Energimyndigheten

Tillsammans kan vi förbättra den rådande situationen genom att minska elanvändningen. På Energimyndighetens kampanjsida hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra. Läs mer om hur du kan bidra till att minska elanvändningen

 

Fördjupad information om energisituationen

Fördjupande information om el och energisituationen

Här får du möjlighet att fördjupa dig i hur elmarknaden fungerar, vad elbrist beror på, se aktuell information, tips och råd och mycket annat.

Elpris och elmarknad

Energimyndigheten ger dig fördjupad information om elförsörjning och energiläget.

Fakta om energiläget

Övrig information om hur elmarknaden fungerar, elområden och det aktuella läget.

Så fungerar elmarknaden
Läs mer om Sveriges elområden och hur det påverkar priset
Energimarknadsinspektionen informerar om det aktuella läget på elmarknaden

Elbrist och effektläget

Mer information om elbrist och dess orsaker, status för den svenska elförsörjningen och hur Styrel fungerar.

Elbrist kan bero på tre saker
Det finns tre orsaker till elbrist, det vill säga att den efterfrågade elen inte når fram till den som för tillfället behöver den:

  • Elenergibrist – över året produceras mindre el än vad som används i ett land. I Sverige råder inte energibrist då vi totalt sett under året fortfarande har ett elenergiöverskott och därmed exporterar mer än vad vi importerar.
  • Effektbrist – vid ett givet tillfälle täcker inte produktionen av el i ett område behovet. Risken för effektbrist är som störst under vintern på grund av att det är mörkt, kallt och vindstilla. Lägg till ett driftstopp i produktionen, ex som det nu råder på Ringhals, så ökar risken vid effekttoppar.
  • Nätkapacitetsbrist – då elenergi och effekt finns, men näten inte har kapacitet att överföra den efterfrågade elen, uppstår nätkapacitetbrist. Detta kan vara ett problem då mycket av Sveriges el produceras i norr, samtidigt som det är en hög användning i söder.

Läs mer om elbristens orsaker
Svenska Kraftnät rapporterar om elförsörjningen och omvärldsläget
Så funkar förbrukningsfrånkoppling om elen inte räcker till

Tips och råd

För att hjälpa dig att arbeta för att minska ditt företags elanvändning i nuvarande läge av höga elpriser och hårt tryck på elsystemet, har Energimyndigheten tagit fram en guide med tips, åtgärder och erfarenheter. Se guiden för energieffektiva företag

I tidningen Företagaren tipsar två rutinerade energirådgivare om vad du kan göra för att energieffektivisera mitt i elpriskrisen – råd som ger effekt redan i vinter. Se 12 sparknep som pressar elräkningen

Energikontoret Skåne erbjuder en broschyr över snabba energispartips för företag. Ladda ner broschyren

Så slår elkrisen mot den svenska handeln

Elpriserna når skyhöga nivåer och ansvarig myndighet Svenska Kraftnät har gått så långt som att varna för att det finns risk för att eltillförseln kan tvingas stängas av lokalt på grund av akut effektbrist. Med anledning av detta anordnade Svensk Handel ett webbinarium som du nu kan se i efterhand.

Så kan du spara el i bagerier och restauranger