Företagardagarna

FÖRETAGARDAGARNA STRICTLY BUSINESS 
Mässan arrangerades av Ängelholms Näringsliv den 1-2 september 2022 på Hotell Hus 57 i  Ängelholm. En mässa för och med näringslivet. Syftet med Företagardagarna B2B är att kontakter och relationer som skapas under mässan ska ge stor affärsnytta både på lång och kort sikt, både innanför och utanför kommungränsen.

T i l l s a m m a n s   s k a p a r   v i   t i l l v ä x t !

Vid årsskiftet kommer nästa års datum för Företagardagarna 2023

Samarbetspartners till Företagardagarna är:
SEB – SWEDBANK – NORDEA – HANDELSBANKEN – BÖRJESSONS BIL – LEVANDE INTERIÖR

Ängelholms Näringsliv AB
Kontakt projektledning