Förenkla helt enkelt

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Var människor och företag väljer att etablera sig påverkas i regel av många faktorer, bland annat tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och goda livsmiljöer. En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert.

Ängelholms kommun har som mål att bland annat upplevas som välkomnade, effektiva i sin handläggning, rättssäkra och kompetenta. En företagsklimatgrupp är därför tillsatt för att säkerställa att företag får rätt service i från kommunorganisationen.

Förenkla – helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete. Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB har genomgått denna utbildning.