Avgifter och villkor

Ängelholms Näringslivs verksamhet finansieras till stor del av våra avgifter. Tack vare alla våra kunder kan vi fortsätta arbeta för att Ängelholm ska bli ännu bättre att besöka, bo, leva och verka i.

Prislista för kunder

Omsättning             Serviceavgift 2024
0 – 1 milj. 2 323:-
1 – 5 milj. 4 645:-
5 – 10 milj. 6 967:-
10 – 24 milj. 11 611:-
24 – 74 milj. 13 935:-
74 – 99 milj. 17 419:-
99 – 125 milj. 20 901:-
125 – 150 milj. 24 386:-
Över 150 milj. 34 835:-

 

  • Ideella föreningar 1 741:-
  • Ekonomiska föreningar enligt omsättning
  • Bank 34 835:-

Alla avgifter är ex moms.

Förändring av serviceavgifter 2023

Konsumentprisindex, KPI uppgår för oktober månad 2022 till 384,04 vilket är en ökning med 37,6 enheter (motsvarar en ökning med 10,9 procent) sedan oktober 2021.
Styrelsen för Ängelholms Näringsliv AB har med anledning av storleken på indexhöjningen beslutat att halvera den avtalsmässiga höjningen för serviceavgiften 2023 (5,45%) samt att debitera resterade höjning 2024 (5,45%) och då bortse från (rabattera) den höjning som kommer enligt Oktoberindex 2023.

Marknadsföringsavgift för aktörer På Stan

Marknadsföringsavgiften går oavkortat till marknadsföring och aktiviteter. Marknadsföringsavgiften infördes 2012 och är en återgång till den avgift som togs ut av Cityföreningen i samma syfte. Orsaken är att avgifterna för aktörerna i stadskärnan sänktes samtidigt som den dåvarande marknadsföringsavgiften togs bort vid sammanslagningen till ”nya” Ängelholms Näringsliv 2010. En konsekvens av sänkningen 2010 är att kostnaderna för centrumutveckling, marknadsföring och aktiviteter  är större än de intäkter som serviceavgiften från aktörerna på stan genererar.

Marknadsföringsavgiften är 2000 kr exkl. moms och faktureras kvartalsvis med 500 kr per kvartal.

Fastighetsföretagsavgift På Stan

Från och med 2020 delas kostnaden för verksamheten På Stan lika mellan kommun, kommersiella hyresgäster och fastighetsföretag. Det innebär att en fastighetsföretagsavgift införs. Hur stor den blir beror på din omsättning och vilken typ av fastigheter du äger. Fastighetsföretag med enbart bostäder eller ett försumbart lokalbestånd tillhör kategori B.

Omsättning             Klass A (lokaler) Klass B (bostäder)
0 – 1 milj. 10 000:- 5 000:-
1 – 5 milj. 15 000:- 7 500:-
5 – 10 milj. 25 000:- 12 500:-
10 – 24 milj. 50 000:- 25 000:-
24 – 74 milj. 50 000:- 25 000:-
74 – 99 milj. 75 000:- 37 500:-
99 – 125 milj. 100 000:- 50 000:-
125 – 150 milj. 100 000:- 50 000:-
Över 150 milj. 100 000:- 50 000:-

 

Alla avgifter är ex moms.

 

Så ser avgränsningen för området På Stan ut
Karta över avgränsning På Stan

 

Bli kund och ta del av alla fördelar