Anmälan utställare

F Ö R E T A G A R D A G A R N A  D I G I T A L  

Ni har fortfarande möjlighet att träffa besökaren i denna virtuella miljö, där den totala räckvidden når långt över kommungränserna. Ett tillsammans men var för sig. Vi erbjuder en plattform för business, nätverkande och inspiration – allt digitalt.

Följande gäller som utställare:
7 maj pågick mässan live och alla montrar var bemannade av utställare.
Mässan finns nu tillgänglig till den 8 juni men är då inte bemannad av arrangörer eller utställare. Mässan genomförs online, från dator, surfplatta eller mobil. Vi rekommenderar dator eller surfplatta för bästa upplevelse.