Sopplunch 26 sept

Populär soppa stärker företagsklimatet!
Ängelholms Näringsliv bjuder in dig till Sopplunch. Möt personer från andra företag, politiker och kommunala tjänstpersoner på ett trevligt och avslappnat sätt.

Vår idé är enkel. Vi vill ge dig möjlighet att träffa duktiga företagare, kollegor eller samarbetspartners på ett trivsamt sätt. Vårt mål är att bidra till ett starkt företagsklimat i området. Dessutom kanske du får med dig en bra idé för framtiden.

Tema:  ”Så vinner du slaget om de bästa – vilket ledarskap lockar de mest meriterade?”

Ingrid Tollgerdt-Andersson berättar om sin nya forskning om framtidens ledarskap. Hundratals chefer i olika åldrar har intervjuats och svarat på frågor kring värderingar, ledarskap, framtid och framgång. Resultatet ger stöd för spännande skillnader mellan branscher, länder, mellan yngre och äldre och viss förändring de senaste decennierna.

Framtidens chef har god självinsikt, skapar bra relationer, hållbara och prestigelösa organisationer där värderingarna fokuserar på tillit och trygghet. Unga väl meriterade ställer höga krav på sin blivande chef och byter arbetsplats om de inte är nöjda. Stora skillnader mellan näringsliv och offentlig sektor när det handlar om synen på ledarskap. Vad krävs av framtidens ledare och organisationer om de ska konkurrera med de allra bästa? Hur lockar vi de mest meriterade, behåller dem och skapar bra samverkan mellan olika åldersgrupper och kompetenser?


Om Ingrid:
Tollgerdt Ledarutveckling AB (grundat 1993) har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med olika utvecklingsinsatser kring ledarskap. Uppdragsgivarna har varit många genom åren och kommer från vitt skilda sektorer. Inom näringslivet har den största enskilda uppdragsgivaren varit Volvokoncernen och inom offentlig sektor är några av de mest framträdande Stockholms Stad, Västra Götaland och Region Skåne. Den metodik och de verktyg som används grundar sig på vetenskaplig forskning inom området. Fokus ligger på lednings- team- och organisationsutveckling, chefs- och ledningsstöd både inom näringsliv och offentlig sektor.

Allt började med att Ingrid Tollgerdt-Andersson disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm och blev den första filosofie doktorn där. Hennes grundutbildning är nämligen psykolog. Attityder, värderingar och relationer har varit i fokus i hennes forskning och resultaten tillsammans med olika erfarenheter har varit basen i samtliga konsultuppdrag. Doktorsavhandlingen visade stora skillnader mellan chefer i ekonomiskt framgångsrika och inte framgångsrika företag, kopplat till högsta ledningens attityder och värderingar. Den mediala uppmärksamheten var otroligt stor med bl.a. en helsida i Svenska Dagbladet med följande rubrik ”hon kan förutsäga framgång”. Ingrids professionella liv förändrades över en natt – från fattig doktorand till en välbetald management-konsult. Sedan dess har det runnit mycket vatten under broarna, otaliga konsultuppdrag inom vitt skilda branscher i Sverige, men också internationellt. Dessutom, viktigast av allt – flera vetenskapliga studier kring ledarskap – finansierade av bl.a Handelsbankens forskningsstiftelse, Krapperups Forskningsstiftelse, SKL (f.d. Landstingsförbundet och Kommunförbundet) FOU Väst, EU projekt (Leonardo da Vinci) och många andra.
Läs gärna mer här:

Hjärtligt välkomna.

Även:
3-vligt att träffas
3 företag får
3 minuter att presentera sig på, per sopplunch. Bokas i förväg!
11.45-12.15 soppservering öppnar med soppa
12:15-12.30 3-vligt att träffas
12.30-13:15 föredrag
Var: Hotel Erikslund, Åstorpsvägen 15

Pris:
Kunder i Ängelholms Näringsliv – kostnadsfritt
Icke kunder 125 :- ink moms

Våra Soppluncher har blivit så populära att vi behöver begränsa antalet deltagare till två per företag.
Vi tillämpar en No Show-avgift vid utebliven närvaro på 150 kr ex. moms.

Anmäl dig via formuläret senast 24 sept
Ev avanmälan görs via info@engelholm.com

Anmälda
Namn Företag
Christel Castello Ängelhoms Förenings hamn
Kjell Broström Euro Spårning AB
Louise Modig Ängelholms Näringsliv AB
Andreas Jarud Ängelholms Näringsliv AB
Ingrid Tollgerdt-Andersson Föreläsare
Helena Mareniusson Valhall Park Hotell AB
Jonas Mareniusson Valhall Park Hotell AB
Maria Rödlund Tryckservice i Ängelholm AB
Lotta Hofflander Järnvägens Museum
Helena Wennerström Ängelholms FF
Yvonn Nilsson Hotel Lilton
Carina Gustafsson Ledarskap By CaGu

Anmälan

Detta evenemang kräver anmälan, det gör du enklast genom att fylla i detta formulär!


Mer information >>