Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism

Under tre måndagskvällar i januari och februari bjuder vi in till kostnadsfria webbinarier – digitala föreläsningar där vi tillsammans får inspireras och lära oss mer om natur-och fisketurism. Det är tre riktigt kunniga personer med stora erfarenheter som kommer att belysa olika perspektiv i frågan om hur man bör tänka när man utvecklar naturturism.

Webbinarierna är en del av projektet Naturturism Rönne å & Ringsjön – en förstudie och är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm där Ängelholms kommun är projektägare. Projektet finanserias med stöd av LEADER och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Robert Pettersson är turismforskare och är verksamhetsledare vid Etour. Etour är Sveriges ledande forskningscentrum som utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande med särskilt fokus på hållbar destinationsutveckling. Robert forskar bland annat om destinationsutveckling, hållbarhet och turismens trender och anlitas ofta som föreläsare.
Under första tillfället i vår webbinariumserie kommer vi få en riktig djupdykning i vad turism är – varför reser man och vad vill man uppnå med resan? Robert kommer att guida oss igenom detta med särskilt fokus på naturen som reseanledning och om hur framtiden kan tänkas te sig för naturturismen i Sverige – allt med utgångspunkt i forskningen.

Anmälan sker genom att klicka på denna länk esMakerNX3
Inför webbinariet skickar vi sedan ut en länk som möjliggör ditt deltagande med det digitala mötesverktyget Teams. Projektledare Kornelia Johansson går även att nå på 0435-280 68. Webbinarierna är kostnadsfria.

Datum och tid
25 januari kl 18.00
sista anmälningsavgift 22 januari