AST Hållbarhets- och framtidskonferens i Hbg

HÅLLBARHETS- OCH FRAMTIDSKONFERENS 2021

Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens den 16 september arrangeras i Helsingborg.

A Sustainable Tomorrow arbetar sedan 2015 utifrån FN:s Globala mål genom att sammanföra personer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor för att öka kunskapen om hur du och ditt företag kan förbättra och påskynda ert hållbarhetsarbete.

När: 16 september 07.30-15.30

Läs mer

—————————————————————————————————————————

Konferensens fokusområde 2021 är Regenerative Business, ett systemperspektiv för att skapa mervärde och accelerera positiv samhällsförändring. Perspektivet, som presenterades vid World Economic Forum i Davos 2020, fokuserar på skalbara lösningar för att skydda, återställa och öka humankapital, miljö och ekonomiska resurser. Det regenerativa perspektivet baseras på lärdomar från naturen.
– Under konferensen ska vi genomlysa regenerativa affärer utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, berättar Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig hos A Sustainable Tomorrow.
—————————————————————————————————————————

PROGRAM
07.30 Incheckning på våra lokala hubbar runt om i landet

08.30-08.40 Välkommen till den digiloga sändningen av den åttonde upplagan av vår hållbarhets- och framtidskonferens. Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig A Sustainable Tomorrow, Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow, Staffan Hansén, vd SPP, samt utvalda hubbar

08.40-08.45 Inledningstal av Cecilia Ekholm – ny ambassadör för hållbart företagande på utrikesdepartementet

08.45-08.55 The business case for regeneration – Laura Storm (eng)

08.55-09.35 Regenerative business: Utmaningar och lärdomar – Galahad Clark (internationell keynote speaker, eng)

09.35-09.55 Rubrik och talare presenteras senare

09.55-10.00 Pausaktivitet

10.00-10.20 Jenny Lindén Urnes, ägare Lindéngruppen, i samtal med Jakob Trollbäck, grundare The New Division.

10.20-10.40 Eva Karlsson, grundare av Houdini Sportswear

10.40-11.00 Fika

11.00-11.45 Goda regenerativa exempel från olika sektorer i samhället. Talare presenteras senare

11.45-11.50 Pausaktivitet

11.50-12.45 Global omvärldsbevakning – Fredrik Reinfeldt

12.50-13.00 Vinnare av årets A Sustainable Prize presenteras samt avslutningsceremoni

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.10 Introduktion till workshop – Laura Storm (eng)

14.10-15.10 Digital workshop: Regenerative business – Laura Storm (eng)